Cowboy Action Shooting

Kategori: Uncategorised Publisert mandag 30. september 2019 Skrevet av Alf Solbu

På årsmøtet i år (2018) ble det opprettet en undergruppe som er kalt Western gruppen hos oss. Denne gruppen blir en Scandinavian Western Shooters (SWS) registrert klubb underlagt NOSS.

Gruppen er under oppbygging men vi har startet prosessen med å få registrert denne klubben hos SWS, Vi var f.eks 4 stk på en demonstrasjonstur til SWS på Løten den 31.08.19 (Se bildegalleri)

 

Westernskyting, cowboyskyting eller CAS (engelsk forkortelse for «Cowboy Action Shooting») er en skytesport som oppstod i California, USA tidlig på 1980-tallet. Sporten er også kjent som «Western Action Shooting» eller «Single Action Shooting». CAS praktiseres nå i mange land med flere regelgivende organisasjoner, slik som Single Action Shooting Society (SASS), Western Action Shootists Association (WASA), National Congress of Old West Shooters (NCOWS) og Scandinavian Western Shooters (SWS)

Våpen

Westernskyting krever at deltagere benytter våpen som typisk ble brukt på midten og mot slutten av det 19. århundre; single action revolvere, bøylerifler i pistolkaliber, og side-ved-side hagler, eller 1897-stilen pumpehagle med eksterne hammere. Winchester 1887 bøylehagler og Colt Lightning pumperifler er også tillatt. Både originale og reproduksjoner av våpen er akseptert på lik linje. Alle våpen som benyttes i westernskyting må være «single action», det vil si at hanen må spennes manuelt før hvert skudd.

Deltagelse i westernskytingsstevner krever vanligvis fire våpen; to periodekorrekte revolvere, en hagle, og en rifle i et sentertenning kaliber av en type brukt før 1899. Noen CAS stevner tilbyr også sidestilte konkurranser for enkeltskudds «bøffelrifler», derringere og lignende. Replikavåpen er tilgjengelig fra selskaper slik som Ruger, Colt, Uberti, Pietta og U.S. Fire Arms Mfg. Co.

En variant av westernskyting godkjent av SASS er «Wild Bunch Action Shooting», inspirert av Western-filmen. Ifølge SASS benytter denne formen «våpen typisk brukt i temmingen av det ville vesten rett etter begynnelsen av det 20. århundre». Revolverne byttes ut med Colt 1911 pistoler, bøylerifler benyttes fortsatt, mens kun 1897 pumpehagler aksepteres. Slik som i tradisjonell CAS er både originaler og replikaer tillatt.

Kostymer
Alle deltagere må benytte et kostyme som henviser til det gamle vesten. Avhengig av reglene for den gitte organisasjonen, kan kravet være klær som er historisk nøyaktige for 1800-tallet, eller bare i samme stil som benyttet i det gamle vesten. Noen tillater også «Hollywood stil», hvor kostymet ligner de som ble benyttet i Western filmer, slik som Hopalong Cassidy eller TV-serien Gunsmoke.[3]

Alias
Deltagerne må velge et alias fra det ville vesten, eller et navn som har klare hentydninger til æraen. Aliaset blir registrert med organisasjonen deltageren er medlem av, og hindrer andre fra å bruke navnet i sanksjonerte stevner. Mange skyttere blir kreative i valgen av navn (Slik som en bankfunskjonær som benytter aliaset «The Loan Arranger»). Registrerte aliaser kan ikke ha samme ordlyd som et annet registrert navn.[4]

Konkurranser
Konkurranser har et antall separate skytescenarioer, kalt «stages». Scenarioene er alltid forskjellige, men krever vanligvis ti skudd med revolver (Skytteren benytter vanligvis to single-action revolvere), ni eller ti skudd med rifle, og mellom to og åtte skudd med hagle. Blinkene er vanligvis stålplater som avgir lyd når de blir truffet. Noen ganger benyttes reaktive mål, slik som fallmål eller leirduer. En bom legger til fem sekunder på deltagerens tid; sikkerhetsbrudd eller andre prosedyrefeil gir ti sekunders tillegg. I USA trekker nasjonale og verdensmesterskap ofte 700 deltagere.

Poenggivning
Skytterne skyter en av gangen, mot klokken. De fleste stevner blir scoret etter totaltid.

Skytterne blir klokket med bruk av elektroniske timere som tar tiden på hvert stage ned til hundredels sekunder. Klokken starter når skyteleder trykker på en knapp, som gir et lydsignal som varsler skytteren at han kan starte. Klokken har en innebygd mikrofon som registrerer hvert skudd. Når skuddene opphører, viser klokken totaltiden.

Hver skytters totaltid blir økt med fem sekunder for hvert skudd som bommer, og med ti sekunder for hver prosedyrefeil. Den raskeste justerte tiden vinner. Skudd mot mål i feil rekkefølge medfører en prosedyrefeil, men kun en prosedyrefeil kan legges til en skytter per stage.

Hvis en skytter med vilje eller overlegg unngår å overholde stagebeskrivelsen med den hensikt å oppnå en konkurransemessig fordel, kalles dette «failure to engage» eller manglende engasjering, og straffes med 30 sekunders tilleggstid. Dette regnes også som et brudd på «spirit of the game» regelen, som henstiller ovenfor konkurrentene at de skal delta fullt ut innenfor rammene som er beskrevet for westernskyting og scenariet. To straffer for brudd på spirit of the game fører til diskvalifisering.[5]

Scenarier

Kulisser i et Westernskyting scenario

Stålmål benyttes i scenariene. Skytteren benytter forskjellige våpen i løpet av et stage. En bøylerifle brukes mot de røde målene lengst unna, og revolvere mot de nærmeste blå målene.
Hver stage i et stevne er ment til å være forskjellig. Noen ganger blir kun to våpentyper benyttet, noen ganger bare ett. Noen ganger må skytteren også lade om mens tiden går.

Når skytteren kommer til standplass, legger skytteren våpenet eller våpnene fra seg som krevd for scenariet. For eksempel kan kravet være at riflen legges på en høyball til vensre for skytteren, og haglen på en høyball til høyre. Når skytteren er på standplass spør skyteleder om skytteren forstår scenariet og svarer på eventuelle spørsmål skytteren måtte ha. Skytteren blir deretter spurt om han er klar. Skyteleder gir deretter «standby» kommando, og starter klokken etter to til fem sekunder. Når klokken startes gis et lydsignal, og skytteren kan starte.

Et eksempel på et stage: Skytteren skal trekke en revolver og skyte på fem stålmål, deretter hylstre den første revolveren og bevege seg til venstre hvor riflen ligger klar. Han skal deretter plukke opp riflen og skyte på fem stålmål plassert lenger unna. Dette kan være ni separate mål, eller tre mål skytteren skal skyte tre ganger hver, uten å skyte samme mål flere ganger på rad. Deretter skal skytteren legge fra seg riflen, tom og med bøylen trukket tilbake, og deretter bevege seg til haglen. Siden alle hagler legges på standplass åpne og tomme, skal skytteren plukke opp haglen, lade med maksimalt to skudd (uavhengig av typen hagle) og skyte på to fallmål, lade om, og skyte på to nye mål. Deretter skal skytteren legge fra seg haglen, tom og knekt, og trekke sin andre revolver for å skyte på tre stålmål med et «Nevada Sweep» (venstre, midten, høyre, midten, venstre) for totalt fem skudd.

Etter at skytteren er ferdig instruerer skyteleder deltageren til å ta med seg våpnene sine til et tømmingsbord, hvor en annen skytter overser og bekrefter at alle våpen er uladde. Skytterens totaltid blir registrert, og eventuelle bom eller prosedyrefeil legges til. Bomskudd registreres av tre observatører som teller treffene.[5]

Sikkerhet
Først og fremst skal sikkerhetsbriller brukes hele tiden. I et typisk stage må skytteren som er neste til å skyte lade våpnene sine i et designert område under oppsyn av en annen skytter. Seksskudds revolvere lades alltid med bare fem skudd, med det tomme kammeret under hammeren. Skytterens rifle blir også ladet med det påkrevde antall skudd, med hammeren ned på et tomt kammer. Hagler blir aldri ladet før stagen, og lades mens skytteren er på standplass med klokken igang.

På en typisk westernskytebane, skal alle våpen være uladde unntatt når skytteren er i ladeområdet, under skyting, og etterpå når våpnene blir tømt under oppsyn. Selv med tomme våpen har CAS svært strenge regler om sikkerhet. I Norge kreves et eget sikkerhetskurs for westernskyting, i tillegg til det generelle sikkerhetskurset som påkreves for medlemskap i pistolklubber.[5]

Scenedekorasjon
I tillegg til at skytterne må være ikledt tidsriktige klær, benyttes ofte scenedekorasjoner og spesielle mål for å gi en mer autentisk opplevelse. For eksempel kan et scenario være i en bank, og skytteren må skyte igjennom et avsperret funksjonærområde, og deretter for eksempel plukke opp en sekk med gull og bære dette i en hånd mens han skyter med den andre. Andre dekorasjoner kan være vogner, diligencer, «hester» eller svingende saloon-dører.

Premiering
Ingen penge- eller varepremier tilbys i westernskytingstevner, men det er ofte trekninger eller premier for de som ikke vinner, slik at sporten er mer familieorientert.

 

Treff: 6423

Innlogging