Svartkrutt

Kategori: Grupper Publisert søndag 29. september 2019 Skrevet av Super User

Vi har en svartkrutt gruppe på NOSS, men det er kanskje mange som ikke kjenner til dette med svartkrutt. Derfor kommer det en kort introduksjon til svartkruttskyting og hvilke typer våpen man kan skyte svartkrutt i.

Svartkrutt var, frem til ca 1890 tallet, hovedtypen av krutt som ble brukt i skytevåpen. Mange har kanskje hørt om røyksvakt krutt, nemlig kruttet som idag brukes i de fleste våpen. Svartkrutt kjennetegnes ved å være noe mer tilgivende under lading, ofte med en mer omfattende laderutine og spektakulære røykskyer under skyting. Det er svært få ting som er så "morosamt" som å kjenne lukten av og se kruttrøyken legge seg over skytebanen.

Svartkrutt kan brukes i patron, eller som løst krutt i munnladere. Navnet munnlader kommer av at våpnene for det meste lades gjennom munningen på våpenet, med løst krutt og kule.
Fra oppfinnelsen av kruttet var skytevåpnene for det meste forbeholdt militæret, men opp gjennom tidene har også våpnene blitt brukt til jakt, selvforsvar eller blinkskyting.

I Norge og verden idag brukes svartkrutt våpen for det meste til sportsskyting. Det skytes i flere klasser for både håndvåpen, hagle, muskett og rifle. Eksempler på klasser for håndvåpen er Smith and Wesson Original og Replika, Mariette (R), og Kuchenreuter (R). Det skytes oftest i enten revolver, av typen perkusjon og patron, eller enkeltskudds perkusjon og flint. 

Norges Svartkrutt Union er Norges særforbund for skyttere innen svartkruttvåpen. Det skytes i ulike klasser, og ulike typer våpen er godkjent i de forskjellige klassene.

Link til Norges Svartkrutt Union: https://norsksvartkruttunion.no/ 

Har du lyst til å prøve svartkruttskyting så ta kontakt med oss her: http://www.nossk.no/index.php/klubben/kontakt

5-5.Erverv av replika-, luft- og fjørvåpen (første ledd)

Politiet kan utan behovsprøving gje løyve til å erverve og ha reproduksjonar av rifler, haglevåpen, pistolar og muskett, som berre kan ladast frå munningen. Det same gjeld for reproduksjonar av perkusjonsrevolverar eller perkusjonsrifler som ladast i tønne, samt kammerladarar. Politiet kan berre gje løyve etter første og andre punktum til personar som har gjennomført tryggingsopplæring hos skyttarorganisasjon med godkjent skyteprogram for den aktuelle våpentypen. Fritaket frå behovsprøving gjeld likevel ikkje for erverv og innehav av tønne til revolver eller rifle, eller andre våpendelar som kan gjere eit perkusjonsvåpen om til eit patronvåpen.

 

Lenker:

https://norsksvartkruttunion.no/medlemsinformasjon/skyteklasser/handvapen/

 

https://norsksvartkruttunion.no/medlemsinformasjon/skyteklasser/langvapen/

 

https://norsksvartkruttunion.no/medlemsinformasjon/skyteklasser/langhold/

 

https://norsksvartkruttunion.no/medlemsinformasjon/skyteklasser/hagle/

Hilsen

Sigurd Nordgaard Sundby
Gruppeleder Svartkrutt
Nord-Odal Sportsskyttere

Treff: 4690

Innlogging